Kontakt

Hurtownia farmaceutyczna z siedzibą w Warszawie. Dystrybuujemy nasze produkty na całą Polskę. Skontaktuj się z nami lub z jednym z naszych przedstawicieli handlowych.

Informujemy, iż numery telefonów do naszej siedziby uległy zmianie. Aktualne numery telefonów znajdują się poniżej.

Schulke Polska Sp. z o.o.
Eurocentrum Office Complex, Budynek Delta
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
(22) 11 60 700


Dział Obsługi Klienta:
(22) 11 60 710
schulke.polska@schuelke.com

Dział Zamówień Publicznych:
(22) 11 60 720
zamowienia.publiczne@schuelke.com

Dział Księgowości:
(22) 11 60 730
ksiegowosc@schuelke.com

Fax:
(22) 11 60 701

Strona www:
www.schulke.pl


Wyświetl większą mapę

Firma Schulke Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana w Warszawie w listopadzie 1993 roku jako wyłączny przedstawiciel w Polsce renomowanej firmy Schülke & Mayr GmbH. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych wprowadzonej ustawą z dnia 18.10.2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustawach, podajemy:
Bank: Bank Handlowy Konto Nr 89 1030 1654 0000 0000 5631 1301,
Regon: 010385400,
NIP: 527-00-10-985,
Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000104818,
kapitał zakładowy wynosi 50.000,- zł.